Politica de confidentialitate


SC TOTAL TEHNIC SRL  în calitate de administrator al website-ului www.producator-umerase.ro respecta caracterul privat si securitatea informatiei furnizate de catre dumneavoastra atunci când utilizati acest website, inclusiv a datelor cu caracter personal, scop în care a creat si aplica prezenta Politice de Confidentialitate.

Accesul / vizitarea acestui website de catre dumneavoastra se supune termenilor si conditiilor de utilizare si politicii de confidentialitate, implica acceptul explicit al dumneavoastra, cu privire la acestea si reprezinta întreaga intelegere (contractul) dintre parti.
În cadrul prezentului document, cuvintele la singular includ pluralul, cuvintele la plural includ singularul, cuvintele care denota genul masculin includ femininul, si cuvintele care denota genul feminin includ masculinul.

Definitii


Exprimandu-va acordul privind utilizarea datelor personale, ati  luat la cunostinta ca, în conformitate cu Art. 3 al Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor, cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, urmatorii termeni sunt definiti astfel:
 
a) date cu caracter personal - orice informatii referitoare la o persoana fizica identificata sau
identificabila; o persoana identificabila este acea persoana care poate fi identificata, direct sau
indirect, în mod particular prin referire la un numar de identificare ori la unul sau la mai multi
factori specifici identitatii sale fizice, fiziologice, psihice, economice, culturale sau sociale;
b) prelucrarea datelor cu caracter personal - orice operatiune sau set de operatiuni care se
efectueaza asupra datelor cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi
colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea ori modificarea, extragerea,
consultarea, utilizarea, dezvaluirea catre terti prin transmitere, diseminare sau în orice alt mod,
alaturarea ori combinarea, blocarea, stergerea sau distrugerea;
c) stocarea - pastrarea pe orice fel de suport a datelor cu caracter personal culese;
d) sistem de evidenta a datelor cu caracter personal - orice structura organizata de date cu
caracter personal, accesibila potrivit unor criterii determinate, indiferent daca aceasta structura
este organizata în mod centralizat ori descentralizat sau este repartizata dupa criterii functionale
ori geografice;
e) operator - orice persoana fizica sau juridica, de drept privat ori de drept public, inclusiv
autoritatile publice, institutiile si structurile teritoriale ale acestora, care stabileste scopul si
mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; daca scopul ai mijloacele de prelucrare a
datelor cu caracter personal sunt determinate printr-un act normativ sau în baza unui act
normativ, operator este persoana fizica sau juridica, de drept public ori de drept privat, care este
desemnata ca operator prin acel act normativ sau în baza acelui act normativ;
f) persoana imputernicita de catre operator - o persoana fizica sau juridica, de drept privat
ori de drept public, inclusiv autoritatile publice, institutiile si structurile teritoriale ale acestora,
care prelucreaza date cu caracter personal pe seama operatorului;
g) tert - orice persoana fizica sau juridica, de drept privat ori de drept public, inclusiv
autoritatile publice, institutiile si structurile teritoriale ale acestora, alta decât persoana vizata,
operatorul ori persoana imputernicita sau persoanele care, sub autoritatea directa a operatorului
sau a persoanei împuternicite, sunt autorizate sa prelucreze date;
h) destinatar - orice persoana fizica sau juridica, de drept privat ori de drept public, inclusiv
autoritatile publice, institutiile si structurile teritoriale ale acestora, careia îi sunt dezvaluite date,
indiferent daca este sau nu tert; autoritatile publice carora li se comunica date în cadrul unei
competente speciale de ancheta nu vor fi considerate destinatari;
i) date anonime - date care, datorita originii sau modalitatii specifice de prelucrare, nu pot fi
asociate cu o persoana identificata sau identificabila.
 

Colectarea de date cu caracter personal

 
SC TOTAL TEHNIC SRL  poate colecta de la dumneavoastra date cu caracter personal, dar numai cu acordul dumneavoastra si daca ni le furnizati voluntar.
Datele personale solicitate in formularul de comanda sau in formularul de contact sunt necesare la intocmirea facturilor pentru bunurile comandate dar si  pentru intocmirea AWB-urilor sau altor documente, in cazul in care produsele comandate sunt livrate prin  firme de transport (actiune prin care transportatorul identifica persoanele la care trebuie sa ajunga produsele  comandate).
Aceste date pot fi dezvaluite autoritatilor publice (Parchet, Politie, instantele judecatoresti si altor organe abilitate ale statului), în baza si în limitele prevederilor legale si ca urmare a unor cereri expres formulate.
SC TOTAL TEHNIC SRL  colecteaza informatii si le prelucreaza în date statistice despre ce pagini accesati în interiorul website-ului, tipul de echipament hardware, inclusiv adresa IP de la care website-ul este vizitat.
SC TOTAL TEHNIC SRL foloseste în cadrul website-ului cookies, stocând temporar date cu caracter personal. Pentru mai multe detalii legate de cookies vizitati pagina Politica de utilizare Cookie-uri.
 

Prevederi speciale legate de minori

 
Serviciile SC TOTAL TEHNIC SRL nu sunt disponibile minorilor (persoane ce nu au împlinit vârsta de 16 ani) si nu vom stoca sau prelucra informatii cu caracter personal ce apartin persoanelor sub 16 ani.
De asemenea, orice persoana care ne furnizeaza datele personale prin intermediul website-ului sau alte aplicatii sau dispozitive acoperite de aceasta Politica garanteaza ca este major, respectiv are capacitate deplina de exercitiu.
 
 
Securitatea datelor colectate
 
 SC TOTAL TEHNIC SRL utilizeaza metode si tehnologii de securitate si proceduri de lucru pentru a proteja datele cu caracter personal colectate conform prevederilor legale în vigoare.
Colectarea datelor cu caracter personal se face utilizând o conexiune SSL criptata, folosindu-se un certificat digital.
Serverele pe care website-urile nostre sunt gazduite sunt protejate de acces fizic si la distanta limitata, fiind instalate în incinte adecvate tehnic si din punct de vedere al securitatii. Depunem toate eforturile rezonabile, justificate comercial, pentru a va proteja datele cu caracter personal colectate,  analizam noile tehnologii în domeniu si, atunci si daca este cazul, le aplicam în vederea upgrade-ului sistemelor noastre de securitate.
 

Durata prelucrarii datelor

 
Va fi determinata în general de momentul exercitarii dreptului dumneavoastra la opozitie, în conditiile art. 15 alin. 2 din Legea nr. 677/2001.
 

Legaturi externe

 
Website-ul noastre pot contine legaturi spre alte website-uri, în afara controlului SC TOTAL TEHNIC SRL, website-uri pe care credem ca le veti gasi utile. Daca accesati aceste link-uri veti accesa/vizita website-uri care pot avea o politica de confidentialitate diferita de a noastra.
 

Modificari ale Politicii de confidentialitate

 
SC TOTAL TEHNIC SRL  îsi rezerva dreptul de a schimba si actualiza în orice moment prezenta Politica de Confidentialitate fara nici un fel de notificare prealabila. Pentru a va asigura ca sunteti la curent cu practicile noastre actuale privind confidentialitatea, va rugam si verificati periodic aceasta pagina.
 

Legislatie

 
Politica de confidentialitate se supune legislatiei române. În caz de litigiu, se va încerca mai întai o rezolvare pe cale amiabila, în termen de 30 de zile lucratoare de la înregistrarea reclamatiei la sediul SC TOTAL TEHNIC SRL. În cazul în care nu se poate ajunge la o întelegere în termenul precizat anterior, litigiul va fi supus rezolvarii instantei judecatoresti competente.
 
 
Date de contact
 
Daca aveti întrebari legate de Politica noastra de Confidentialitate si practicile noastre de confidentialitate, va rugam sa ne contactati folosind adresa de email office@producator-umerase.ro si va vom contacta în cel mai scurt timp.
 
 

 

Extras din Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE ("GDPR"):


Pct 32 : “
Consimtamantul ar trebui acordat printr-o actiune neechivoca care si constituie o manifestare liber exprimata, specifica, în cunostinta de cauza si clara a acordului persoanei vizate pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal, ca de exemplu o declaratie facuta în scris, inclusiv în format electronic, sau verbal. Acesta ar putea include bifarea unei casute atunci când persoana viziteaza un site, alegerea parametrilor tehnici pentru serviciile societatii informationale sau orice alta declaratie sau actiune care indica în mod clar în acest context acceptarea de catre persoana vizata a prelucrarii propuse a datelor sale cu caracter personal.”